Bovenlanden Aalsmeer
Natuurgebied in ontwikkeling

Natuurgebied in ontwikkeling

seringenland met schuilhut

seringenland met schuilhut

Paddenpoel

Paddenpoel

Natuur naast cultuur

Natuur naast cultuur

Molmpoeltje

Molmpoeltje

Lombokakker

Lombokakker

Oude Seringenakker

Oude Seringenakker

Natuur in de bovenlanden

Natuur in de bovenlanden

bestuur

 
Samenstelling September 2016
   

Nico Borgman
telefoon 0297-326067

voorzitter

Arie Buijs
telefoon 06-51082342

secretaris

Piet Harting
telefoon 06-53834571

vicevoorzitter

Hans Splinter
telefoon 06-27328512

penningmeester

Anton de Boer

 

Bert Buis

 

Ap Eigenhuis

 

Ulla Eurich

 

Dirk Jongkind

 

Klaas Joren

 

Cees Tas

 

Toelichting op de bestuurssamenstelling:

  1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal zeven (7) en maximaal elf (11) leden. Jaarlijks treden in de vergadering waar de jaarstukken worden vastgesteld bestuursleden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster.
  2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter, een secretaris, een plaatsvervangend secretaris, een penningmeester en een plaatsvervangend penningmeester. Bestuursleden kunnen een dubbele functie vervullen.
  3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt.