Bovenlanden Aalsmeer
 

rijnland legger

 
Via deze link kan allerlei relevante informatie opgevraagd en ingezien worden die betrekking hebben op de percelen in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Op het onderstaande plaatje het kadastrale perceel Aalsmeer H-431 (AMR03 H 431) of wel "de Boogerd van Kees Bij".

Meer informatie over de legger van Rijnland via deze link