Projecten van stichting
de Bovenlanden Aalsmeer
verder uitgelegd

sBA golven wit

Projecten van stichting de Bovenlanden Aalsmeer in beeld

Cees Tas legt uit hoe de plannen voor de omzetting van cultuurland naar natuurgebiedjes worden gemaakt en waarom dit nodig is.

Lopende projecten

Informatie over de werkzaamheden en projecten die wij samen met onze partners uitvoeren in de Bovenlanden Aalsmeer.

Projecten

Onze stichting voert voor en in samenwerking met de Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland een aantal projecten uit om het unieke karakter van het gebied te bewaren en versterken.

Subsidie

De provincie Noord-Holland heeft in haar rol als beheersautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project “Verbeteren waterkwaliteit en waterberging in het KRW-waterlichaam Bovenlanden Aalsmeer ” in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Meer informatie over het ELFPO kunt u hier vinden: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries

Logo - Hoogheemraadschap Rijnland
Logo - Provincie Noord-Holland
Logo - Europees lanbouwfonds