Organisatie

Samenstelling van het bestuur

Piet Harting

Piet Harting

Voorzitter

Elsbeth Huis

Elsbeth Huis

Secretaris

Marcel van Wijk

Marcel van Wijk

Penningmeester

Cor Hermanns

Cor Hermanns

Bestuurslid technische zaken

Karin Eveleens

Karin Eveleens

Bestuurslid

Rik Rolleman

Rik Rolleman

Bestuurslid

Menno Kramer

Menno Kramer

Bestuurslid

Wouter Orth

Wouter Orth

Bestuurslid

Anna Maria Mantel

Anna Maria Mantel

Bestuurslid PR & Marketing

Bovenlanden Aalsmeer Verdeler blauw

Toelichting op de bestuurssamenstelling van de organisatie:

  1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal negen (9) leden.
  2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
  3. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

Word donateur

Voor maar € 27,50 per jaar wordt u donateur. U ondersteunt daarmee onze activiteiten

IJsvogelfonds

Wilt u meer zijn dan een donateur? Bekijk dan de mogelijkheden van het IJsvogelfonds.