Organisatie

De organisatie

Stichting de Bovenlanden Aalsmeer zet zich, als organisatie met bestuur en vrijwilligers, in voor het behoud van de unieke natuurlijke en landschappelijke waarden van het gelijknamige gebied. In de statuten van de Stichting de Bovenlanden is de doelstelling als volgt geformuleerd: “Het bevorderen en in stand houden van een ecologische verbindingszone langs de zuidzijde van de Ringvaart van de Haarlemmermeer vanaf het begin van het Schinkelpolderbos tot en met de rietlanden in de Westeinderplas, in die zin dat de natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarden binnen het gebied behouden blijven en versterkt worden”.

 

Wij trachten dit te bereiken door:

  • Het verwerven en (laten) onderhouden van percelen bovenland, die worden ingericht om zo goed mogelijk te voldoen aan de doelstelling van de stichting, waarbij wordt uitgegaan van de zonering als bedoeld in de ontwikkelingsvisie Aalsmeer, vastgesteld door de raad van die gemeente op 19 mei 1993.
  • Het exploiteren van gronden, waarbij bovenlanden worden verworven en zodanig worden uitgegeven voor agrarische doeleinden (trekheestercultures), dan wel worden ingericht ten dienste van de ecologische verbindingszone, dat daarmee het doel van de stichting het best wordt gediend

Samenstelling van het bestuur, juli 2020.

Piet Harting

Piet Harting

Voorzitter

06-53834571
piet@bovenlanden.nl

Arie Buijs

Arie Buijs

Penningmeester

06-53920114
arie@bovenlanden.nl

Ap Eigenhuis

Ap Eigenhuis

Secretaris

06-14563867
ap@bovenlanden.nl

Cor Hermanns

Cor Hermanns

Bestuurslid technische zaken

06-51277513
cor@bovenlanden.nl

Karin Eveleens

Bestuurslid

06-53276966
karin@bovenlanden.nl

Rik Rolleman

Bestuurslid

06-34517777
rik@bovenlanden.nl

Toelichting op de bestuurssamenstelling:

  1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) leden.
  2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
  3. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

Flora en fauna in de Bovenlanden

Het Aalsmeerse Bovenlandengebied is uniek voor Nederland.

Organisatie

Hoe het allemaal werkt

Bob in de Bovenlanden

Verhalen van Bob van den Heuvel

Vijftig tinten groen

Vijftig tinten groen

Het begon op 23 november 2017. Mijn eerste verhaal over de Bovenlanden van Aalsmeer was...

Vijftig tinten groen

Het begon op 23 november 2017. Mijn eerste verhaal over de Bovenlanden van Aalsmeer was geschreven. Op uitnodiging van Stichting De Bovenlanden kreeg ik de kans om verhalen te vertellen over het Westeinderplassengebied. Het schrijven over dit “juweel” van Aalsmeer leek mij leuk en interessant.

Lees meer

Word donateur

Voor maar € 25 per jaar wordt u donateur. U ondersteunt daarmee onze activiteiten

IJsvogelfonds

Wilt u meer zijn dan een donateur? Bekijk dan de mogelijkheden van het IJsvogelfonds.