Organisatie

Bovenlanden Aalsmeer

sBA golven lichtblauw

Help mee!

Met jouw hulp maken we de Bovenlanden Aalsmeer weer een stukje rijker. Ons doel is een natuurlijker bovenlandengebied voor iedereen. Met meer ruimte voor natuur en cultuurhistorie.

Samenstelling van het bestuur van stichting de Bovenlanden Aalsmeer

ST. Bovenlanden Aalsmeer - Bestuur - Piet Harting

Piet Harting

Voorzitter
ST. Bovenlanden Aalsmeer - Bestuur - Elsbeth Huis

Elsbeth Huis

Secretaris
ST. Bovenlanden Aalsmeer - Bestuur - Marcel van Wijk

Marcel van Wijk

Penningmeester
ST. Bovenlanden Aalsmeer - Bestuur - Cor Hermanns

Cor Hermanns

Bestuurslid technische zaken
ST. Bovenlanden Aalsmeer - Bestuur - Karin Eveleens

Karin Eveleens

Bestuurslid
ST. Bovenlanden Aalsmeer - Bestuur - Rik Rolleman

Rik Rolleman

Bestuurslid
ST. Bovenlanden Aalsmeer - Bestuur - Menno Kramer

Menno Kramer

Bestuurslid
ST. Bovenlanden Aalsmeer - Bestuur - Wouter Orth

Wouter Orth

Bestuurslid
ST. Bovenlanden Aalsmeer - Bestuur - Anna Maria Mantel

Anna-Maria Mantel

Bestuurslid PR & Marketing

Toelichting op de bestuurssamenstelling van de organisatie:

  1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal negen (9) leden.
  2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
  3. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
bovenlanden aalsmeer - word donateur
bovenlanden aalsmeer - flora en fauna - ijsvogel - erik de rijk
bovenlanden aalsmeer - word vrijwilliger
bovenlanden aalsmeer - projecten - projectbord