Krakeend

14 augustus 2020

Flora en fauna

Krakeend (Mareca Strepera)
De krakeend is van oorsprong een eend die broedt in Oost- Europa (Rusland). In West-Europa broedt de hij in verspreide gebiedjes. Maar de meesten zijn wintergasten in West-Europa. Nog geen 30 jaar geleden zag ik voor het eerst een krakeend. Dit was nabij IJburg op het IJsselmeer. De vogel was toen nog vrij zeldzaam als broedvogel in Nederland. Maar is nadien uitgegroeid  tot een vrij algemene soort in Nederland.

Topsvoort
Het is ca. 10 jaar geleden dat ik het eerste (vermoedelijke) broedpaar krakeenden in Aalsmeer waarnam. Het leuke daarvan was dat ik het spannetje eenden in het gebied van de “Bovenlanden” zag. Op een avond waren wij voor nestkastencontrole op “Topsvoort”. Wij zijn die avond ook aan de achterkant het gebied gaan kijken dat uitloopt in een piepklein poeltje. Daar zagen wij het span krakeenden.

Van nature is het een behoorlijk schuwe eend. Maar in de winter als er veel ijs in de sloten ligt kom je hem makkelijker tegen bijv. in grote wakken. Je niet hem snel in sloten tussen de huizen.

Het mannetje is redelijk van de wilde eend ♂ te onderscheiden. Hij  heeft een zwarte snavel; die van de wilde eend is geel/groen van kleur. Ook heeft hij geen paarsachtige borst zoals de wilde eend. Van de krakeend zijn de poten lichter van kleur en ontbreekt de witte halsring. Het beste kenmerk om het mannetje van de wilde eend te onderscheiden is de kop. Die van de krakeend is bruinachtig grijs en die van de wilde eend is groen.

Het vrouwtje ten opzichte van de wilde eend is een stuk moeilijker. Het echte verschil is de spiegel. Die is bij de krakeend wit en bij de wilde eend blauwachtig. De spiegel is op de foto goed te zien. Verder hebben de krakeenden een witte buik. De wilde eend heeft een bruine buik. De poten van de krakeend zijn geelachtig en die van de wilde eend roodachtig. Bij eenden spreken wij van een woerd als het een mannetje betreft. En van een eend of vrouwtje als het een ♀ is

Dat het met de krakeend goed gaat is de afgelopen winter te zien geweest. Op het nieuwe industriegebeid  “Greenport”  langs de Middenweg in Aalmeer-Oost verbleven geruime tijd zo’n 100 krakeenden. Dat het een schuwe vogel is was ook goed waar te nemen de afgelopen winter. Bij voeren van brood kwamen de wilde eenden naar je toe maar de krakeenden vlogen op.

Wie weet is de krakeend over nog eens dertig jaar talrijker te zien dan de wilde eend. Maar dan moet de krakeend wel zijn schuwheid verliezen. De wilde eend zal dan voornamelijk een parkeend worden.

Jacob van ’t Hof