Meerval

sBA golven lichtgroen

1 augustus 2020

Meerval in de Westeinderplassen

Sportvisserij Nederland is in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland in april 2012 gestart met het onderzoek naar het migratiegedrag van de Europese meerval (Silurus glanis) in de Westeinderplassen. Over het gedrag van de meervallen in de Westeinderplassen is vooralsnog echter weinig tot niets bekend.

Aangenomen wordt dat de meerval er paait onder de drijvende ‘rietzudden’ die karakteristiek zijn voor deze veenafgraving. Dergelijk paaigedrag is echter nooit waargenomen of gedocumenteerd. Dit onderzoek op de Westeinderplassen moet meer inzicht gaan geven in de paaitijd, habitateisen en populatiegrootte van de Westeinder-meervallen.

Westeinderplassen een uniek gebied

De Europese meerval was zo goed als uitgestorven in Nederland met uitzondering van een zichzelf instant houdende populatie in de Westeinderplassen. De meerval weet zich in dit gebied (Haarlemmermeerpolder) al duizenden jaren te handhaven, zo blijkt uit botresten die 5500 jaar terug gaan. Maar wat maakt dit gebied zo uniek? Om antwoord te krijgen op deze vraag zijn in 2012 dertig meervallen voorzien van een zender die elke minuut een signaal uitzendt. Deze signalen worden opgevangen door de 17 ontvangers die in de Westeinderplassen zijn opgesteld. Bij een driepuntsmeting kan de exacte locatie van de meerval worden vastgesteld en zo dus zijn of haar gedrag gedurende de dag, week en seizoenen worden gemonitord zonder de vissen te storen in hun natuurlijke gedrag.

Daarnaast zal er in twee jaar tijd, met behulp van de plaatselijke beroepsvisser, zoveel mogelijk meervallen proberen te vangen om een populatieschatting te kunnen maken.

Eerder gepubliceerde berichten door stichting de Bovenlanden Aalsmeer

Krakeend

Krakeend

Het is ca. 10 jaar geleden dat ik het eerste (vermoedelijke) broedpaar krakeenden in Aalsmeer waarnam. Het leuke daarvan was dat ik het spannetje eenden in het gebied van de “Bovenlanden” zag.

Lees meer
Roofvogels boven De Bovenlanden

Roofvogels boven De Bovenlanden

De zomer ligt achter ons en de bomen zijn alweer kaal. Als ik uit het raam kijk, zie ik twee buizerds boven de bomenrij met elkaar spelen in de lucht. De buizerd komt het meest voor boven De Bovenlanden.

Lees meer
Seringen

Seringen

De bovenlanden zijn al heel lang in gebruik voor de tuinbouw door de goede veenstructuur van het gebied. De laatste periode is het de trekheestercultuur, voornamelijk seringen, die het beeld bepaald.

Lees meer