Meerval

1 augustus 2020

Flora en fauna

Meerval in de Westeinderplassen

Sportvisserij Nederland is in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland in april 2012 gestart met het onderzoek naar het migratiegedrag van de Europese meerval (Silurus glanis) in de Westeinderplassen. Over het gedrag van de meervallen in de Westeinderplassen is vooralsnog echter weinig tot niets bekend.

Aangenomen wordt dat de meerval er paait onder de drijvende ‘rietzudden’ die karakteristiek zijn voor deze veenafgraving. Dergelijk paaigedrag is echter nooit waargenomen of gedocumenteerd. Dit onderzoek op de Westeinderplassen moet meer inzicht gaan geven in de paaitijd, habitateisen en populatiegrootte van de Westeinder-meervallen.

Westeinderplassen een uniek gebied

De Europese meerval was zo goed als uitgestorven in Nederland met uitzondering van een zichzelf instant houdende populatie in de Westeinderplassen. De meerval weet zich in dit gebied (Haarlemmermeerpolder) al duizenden jaren te handhaven, zo blijkt uit botresten die 5500 jaar terug gaan. Maar wat maakt dit gebied zo uniek? Om antwoord te krijgen op deze vraag zijn in 2012 dertig meervallen voorzien van een zender die elke minuut een signaal uitzendt. Deze signalen worden opgevangen door de 17 ontvangers die in de Westeinderplassen zijn opgesteld. Bij een driepuntsmeting kan de exacte locatie van de meerval worden vastgesteld en zo dus zijn of haar gedrag gedurende de dag, week en seizoenen worden gemonitord zonder de vissen te storen in hun natuurlijke gedrag.

Daarnaast zal er in twee jaar tijd, met behulp van de plaatselijke beroepsvisser, zoveel mogelijk meervallen proberen te vangen om een populatieschatting te kunnen maken.