Project Baardse-akker (KRW II / Groene AS)

}

6 december 2020

Stichting voert projecten uit op de Poel

Bovenlanden op de bres voor meer biodiversiteit

Het is al behoorlijk guur op de Poel, maar dit weerhoudt de mensen van Stichting De Bovenlanden er niet van om het water op te gaan. Daar is een goede reden voor. De uitvoering van het project op de Baardse-akker is door Otto Grond- en baggerwerken kortgeleden afgerond. Deze akker loop parallel aan de Blootshoofdakker, van de Westeinderdijksloot naar de grote Poel. Meerdere maanden zijn de mannen van Otto hier bezig geweest om de akker een ander aanzien te geven. Een groot groen bord in het water gaf de hele zomer al aan dat er werk in uitvoering was om de waterkwaliteit te verbeteren. De opdracht ging uit van De Bovenlanden, het Hoogheemraadschap Rijnland en de provincie Noord-Holland hebben subsidies verleend.

Cor Hermanns is het bestuurslid met de portefeuille technische zaken: “Het ziet er nu allemaal nogal kaal uit, maar ik garandeer dat het er in het voorjaar heel anders gaat uitzien. Er is veel werk verricht, zo is er bijvoorbeeld 150 meter schoeiing vernieuwd en is aan de zuidkant een natuurvriendelijke oever aangelegd. Samen met onze adviseurs Bart Hulsbos (watertechniek) en Cees Tas (biologisch/landschap) hebben we er iets goeds en moois van gemaakt.”

vaartocht 26 11 2020

Vlnr. Arie Buijs, Cees Tas en Cor Hermanns

Cees Tas: “Een bijzonder onderdeel is het poeltje dat op het landje is aangelegd. Dit heeft een oppervlakte van bijna 500 m² en door de glooiende oevers is er een geleidelijke overgang tussen land en water. Dit levert een rijke oeverbegroeiing met allerlei soorten planten op en een goed leefgebied voor kikkers, padden, libellen en waterjuffers. Dit is een concreet voorbeeld van wat we met een mooi woord biodiversiteit noemen. ”

Stichting De Bovenlanden Aalsmeer staat voor een enorme uitdaging, zegt voorzitter Piet Harting. De verstedelijking rukt op, de natuur verliest steeds meer terrein. De stichting groeit en zoekt naar een balans tussen natuur en recreatie. De Baardse-akker is daarvan een prima voorbeeld. Een veelzijdige natuur, een wijds uitzicht vanaf de Westeinder Dijksloot naar de Grote Poel en aantrekkelijke doorvaarten voor de waterrecreanten. De komende jaren gaan we op diverse locaties projecten uitvoeren. Rijnland en de provincie Noord-Holland hebben onlangs het licht op groen gezet voor de herinrichting van nog eens ruim 10 hectare voormalige teelakkers. We houden nu een korte winterpauze, maar daarna gaan we weer snel aan de gang.

Ontwerp NVO Westeinderplassen Bovenlanden locatie 3