Reigersbos wordt rijk aan onderwaterleven

}

15 januari 2021

Hoogheemraadschap van Rijnland voert een bijzonder project uit bij het Reigersbos

Dit nabij Burgerveen gelegen eiland wordt aan de Oostzijde op bijzondere wijze uitgebreid. Niet door het storten van bagger en het slaan van palen maar door het afzinken van metershoge matten gemaakt van wilgentenen. Een zogenaamde ‘legakker’.

Volgens Marleen van der Dussen, omgevingsmanager van Rijnland, betreft het een maatregel die voortvloeit uit Europese wetgeving waarin gesteld wordt dat de waterkwaliteit verbeterd moet worden. “In deze situatie gaat het vooral om de versterking van de ecologische kwaliteit. Door hier een ondergrond van wilgentakken te laten zakken, creëren we een luwe ondiepe zone waarin het onderwaterleven een enorme boost krijgt. Je moet denken aan allerlei kleine waterbeestjes waar weer vissen als stekelbaarsjes en voorntjes op af komen. Ook hopen en verwachten we dat het Reigersbos een aantrekkelijke paaiplek voor vissen wordt.”

project reigersbos 2021 16

CO2 besparend
Dat er voor deze manier van uitbreiding van het Reigersbos gekozen is en niet voor het aanvullen met bijvoorbeeld bagger uit dezelfde Westeinder in combinatie met stortstenen en een afzetting van palen is volgens Van der Dussen heel bewust gedaan. “Deze manier van werken is CO2 besparend en daarbij werken we met duurzame en natuurlijke materialen waarmee we hetzelfde effect bereiken maar dan op een vriendelijke manier. Werken met wilgentenen is een oeroude en beproefde methode.”

Voorzichtigheid geboden
De ongeveer drie meter hoge wilgenmatten worden meter voor meter afgezonken waarbij de bovenkant tot ongeveer dezelfde hoogte als de waterspiegel reikt. De stap die daarop volgt is die van beplanting. Hoe dat er precies uit komt te zien is nog onderwerp van studie. Bouwen met natuur is volgens Van der Dussen heel moeilijk voorspelbaar omdat er vaak iets anders gebeurt dan van tevoren bedacht is. Voorzichtigheid is daarom volgens haar geboden: “Je kunt ergens uit het plassengebied plantjes weghalen en die hier neerzetten maar dan neem je misschien ongewild materiaal mee wat je hier juist niet wilt hebben zoals exoten. Daarom halen we de beplanting het liefst uit een kwekerij waarbij we uitgaan van zowel diep wortelend als drijvend.”

Ganzen weg
Om het voor de pleziervaart duidelijk te maken dat er op deze plek zo’n 10.000 kubieke meter wilgenmatten onder water geplaatst is, komt er nog wel iets van aanvaarbescherming en een bord met uitleg te staan. Een soortgelijk project als dit kwam recent tot stand in de Langeraarse Plassen wat een interessante en onverwachte uitkomst had. Daar resulteerde de aanleg onder meer in een broedkolonie van kokmeeuwen die er met hun aanwezigheid voor zorgen dat de ganzen uit de buurt blijven.

Tekst: Arjen Vos

logo hoogheemraadschap van rijnland