Groene AS Aalsmeer fase 1 – project 3

}

14 maart 2019

In maart 2017 vroeg stichting de Bovenlanden Aalsmeer subsidie aan bij de Provincie Noord- Holland voor het omvormen van bestaande cultuurakkers naar natuur. Deze akkers maken deel uit van de eerste fase van natuurontwikkeling voor de Groene AS Aalsmeer in het Aalsmeerse Bovenlandengebied.

Project 3 H-1721 v/h Hansen

Gekozen natuurinrichting:
Omvormen tot rietland (beheertype N 05.02 gemaaid riet)

Geschatte projectkosten ca. € 55.000


Uitvoering:

  • Akker H-1721 is aan de noordzijde verbonden met teeltakker H-0276/0277. In de tweede fase van de Groene AS vormen we dit gedeelte ook om naar rietland waardoor er een groot aaneengesloten gebied ontstaat. Het geheel vormt een mooie landschappelijke eenheid met het rietland en moerasbos aan de zuidzijde van de akker.
  • Op basis van ervaring bij de aanleg van rietland bij eerdere projecten is besloten geen hoge beschoeiing aan te leggen bij een inrichting met rietland. Hiermee voorkomen we ongewenste groei van houtopslag doordat dit deel van het perceel “te droog” is. Alleen ter hoogte van de aanlegplaats en de overgang naar het achterliggende perceel is hoge beschoeiing aangebracht.
  • Aan de noordoostzijde van het perceel is een lage beschoeiingen tot op de waterlijn aangelegd met daarachter een ca. 20 cm diepe plasberm over een breedte van ca. 1,5 meter. Riet kan zich prima ontwikkelen in deze natte situatie. Een bijkomend voordeel is dat er een zachtere overgang ontstaat met meer gradiënten. Ook is de oever beter bereikbaar voor amfibieën. De sloot aan de zuidwestzijde heeft geen doorvaartfunctie. De oude beschoeiing is hier onder water gedrukt en de sloot is uitgebaggerd. Er is een extra brede natuurvriendelijke oever gegraven voor een zachte overgang tussen land en water. Uitermate geschikt als broedplaats voor watervogels en diverse amfibieën. Aan de noordwestzijde van het perceel is een kleine verhoging uitgespaart die met moerasbos is ingeplant. Dit verhoogt de diversiteit van dit deelgebied.
  • Op basis van ervaring is het perceel tot een hoogte van 5 cm boven waterpeil in plaats van 10 cm boven waterpeil afgegraven met een flauw talud naar de oevers. Een lager drooglegging voorkomt sterke groei van houtopslag in de fase direct na aanleg. Doordat het gewicht van het veen is afgehaald kwam het perceel omhoog (sponswerking). De aannemer heeft tot twee keer toe besloten het perceel “af te schrapen” en de extra grond in te nemen. Doordat de grond waarde heeft in de handel zijn hier geen extra kosten voor in rekening gebracht.
  • Aan de zuidzijde is het perceel voorzien van een aanlegvoorziening voor het onderhoud.

Hieronder foto’s van het project