Grote zilverreiger

1 juli 2020

Flora en fauna

Het eerste broedgeval van de Grote Zilverreiger was in 1978. Dat was toen een sensatie voor de vogelliefhebbers in Nederland. De Oostvaardersplassen in de Flevopolder bood voldoende ruimte voor deze nieuwkomers. Sindsdien is het aantal Grote Zilverreiger in ons land snel toegenomen. Anno 2013 zijn enkele honderden broedparen in Nederland. Heden ten dage broeden er ook Grote Zilverreigers in “Botshol”. En is het zo dat je daar in de omgeving het gehele jaar door deze vogel kan waarnemen.

Zelf heb ik met strenge vorst en sneeuwval eens een groep van zo’n 100 exemplaren gezien en gefotografeerd. Toch duurde het nog best lang voordat ik de eerste Grote Zilverreiger in Aalsmeer zag. Drie jaar geleden zag ik hem langs de Middenweg in Aalsmeer-Oost. Vanaf toen is hij met grote regelmaat ook bij ons in Aalsmeer te zien. Ook in het “Schinkelbos” kun je de reiger tegenkomen. Afgelopen winter en voorjaar verbleef een Grote Zilverreiger in Aalsmeer-Oost. De vogel overnachtte met regelmaat in het “Bosje van Carpentier”.

In maart 2013 zag ik opeens een Grote Zilverreiger neerstrijken aan de Catharina Amalialaan. Eigenlijk is het een vrij schuwe vogel. Het leek dus op een vergissing om tegenover een winkelcentrum te gaan zitten want de reiger vloog alweer snel op. Maar tot mijn verbazing kwam de vogel een week later weer zitten tegenover het winkelcentrum van Aalsmeer- Oost. Nu bleef de vogel zeker een uur lang zitten. Een unieke waarneming vanuit het appartement waar wij wonen. Zo zijn er gelukkig nog lichtpuntjes in de natuur. Daar waar vele soorten verdwijnen (o a. de Ortolaan en Grauwe Gors) komen er toch nog weer enkele soorten naar voren die het goed doen. En wat de Grote Zilverreiger betreft: deze is niet alleen mooi maar ook vrij groot. Daarom is de reiger dan ook vrij gemakkelijk te herkennen.

Jacob van ‘t Hof