RBV

}

10 januari 2021

RBV
De Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) is op 1 april 2020 opgericht door drie bewonersorganisaties uit Aalsmeer

Deze verenigingen zetten zich, net als vele andere bewonersverenigingen rond Schiphol, al jaren in voor hun leden.

Ze pleiten voor leefbaarheid onder de vliegroutes. Ze tikken de overheid op de vingers als het gaat om het nakomen van beloftes en afspraken. Keer op keer trekken zij aan het kortste eind. Omdat het ontbreekt aan wettelijke kaders waarop plaatselijk kan worden gehandhaafd, bestaan er geen grenzen aan de inbreuken die de luchtvaart op onze gezondheid en ons woongenot pleegt.

Stichting de Bovenlanden Aalsmeer ondersteunt als vriend dit initiatief.

Meer informatie op de site beschermingtegenvliegtuighinder.nl  Daar kunt u zich ook aanmelden als donateur.